Megjelent a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény módosításának tervezete + gyorselemzés

Megjelent a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény módosításának tervezete

Letöltés: iromány

Gyors elemzésünk: 

Hát izé, khm, hogy is mondjuk. Próbálunk a szokásos optimizmussal és derűs jövőbelátással hozzáállni minden egyes tervezett jogszabály módosításhoz és megtalálni benne azt, ami előrébb viszi az ágazatot, képzőt, vagy legalább a szakértőt J A mostani tervezet egy pontja azonban elhomályosíthatja mindazon üzenetet és az egyszerűsítésre, csökkenő adminisztrációra való törekvést, ami az elmúlt időszakban a felnőttképzés megújításával fémjelzett képzési adminisztrációs oldalról a képzőket érintette.

Nevezetesen egy régi ismerőst köszönhetünk a tervezetben, a FAR adatszolgáltatási kötelezettségek közé a tervezet alapján visszakerül a képzések ütemezésének napi szintű lebontása, hasonlóan ahhoz, ahogy a régi „szép” időkben a FIR-be is meg kellett tenni.

„képzési csoport szerinti haladásának napokra, időpontokra és helyszínekre bontott, óraszám szerinti ütemezésére, valamint befejezésének tervezett időpontjára”

Ez azt jelenti, hogy (igen, a bejelentéses képzéseknél is, autósiskolák, gépkezelősök, készüljetek a vezetési karton és a FAR adatszolgáltatás harmonizációjára, vagy gondoljunk például a távoktatásban képzők ütemezési nehézségeire…) minden képzési csoport esetén a kezdő és a végpont között napra pontosan meg kell adni és feltölteni az ütemezési információkat.

Nincs ezzel semmi gond, ha az elvárás az lenne, hogy a képzés indításakor fel kell tölteni egy táblázatot a tervezett időpontokról, de óriás problémává válhat, ha a tervezetthez képest az eltérések büntetési tétellé válnak a mindenkori FÁSZ jogkezelési gyakorlatában, márpedig a törvény az törvény, az adatváltozást jelenteni kell, méghozzá feszes határidővel.

Az adatváltozás tervezett kezelése egyrészt remek hibaforrás (értsük ezalatt hogy nem megfelelőség – ráadásul súlyos – egy ellenőrzési jegyzőkönyvben), mert a képzőnél a dokumentációt jellemzően nem az vezeti, aki a képzést oktatja, így ha nem jut be pl. egy vidéki helyszínről az információ a központba, akkor máris könnyen megvan a működési hiba, másrészt a naprakészséggel elvárt plusz adatszolgáltatás egészen biztosan plusz humánerőforrás bevonását igényli, így ugyanazon képzési bevételt feltételezve csökken az adott képzésekre fordítható erőforrás nagysága.

Különösen vonzóvá teszi a tervezetet az a másik jogszabályi passzus, hogy a jogszabály életbe lépése az akkor éppen folyamatban lévő képzésekre is kiterjed, amit feltételezhetően gond nélkül meg fog ugrani egy engedélyezett képző aki ezzel kel és ezzel fekszik, és azon a napon beülteti az összes oktatásszervezőjét és ütemezéseket tölt fel az ÖSSZES futó képzésénél, de azt gondoljuk, hogy a bejelentéssel operáló képzők nagy részéhez még ez az egymondatnyi törvényváltozás, mint információ sem fog eljutni, nemhogy ezt még azonnal a gyakorlatba is tudják ültetni.

Aggodalomra egyelőre semmi ok, a gondolatiságnál többről természetesen csak akkor beszélhetünk majd, ha a törvénymódosítás már nem csak tervezet lesz, ha látjuk a kormányrendeleti illesztést és ha már a FAR-ban is megjelenik az a feltöltő felület, ami majd megmutatja mennyire kell részletezni az ütemezési információt.

Addig is a tervezetben van még szó mikrotanúsítványról, tanúsítvány kiállításról, módosított fogalmakról (zárt távoktatási menedzsment rendszer és társai), a felnőttképzés finanszírozási lehetőségeinek jogszabályi megtámogatásáról, meg a programkövetelmények világának átstruktúrálásáról, tájékoztatási változásairól is, de ezekről mind tudunk majd beszélni október 28-án egy előadásunk keretében, ONLINE PRO rendszerhasználóinknak a szokásos módon jelentős kedvezménnyel. Várunk benneteket szeretettel.