Képzéseink

control

Agilis módszertanok alkalmazása (24 óra)

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék azokat az agilis vezetési módszereket, eljárásokat, megoldásokat, melyek segítségével sikeresen és megfelelő módon tudnak reagálni az szervezeti környezetben bekövetkező változásokra, és képesek legyenek felismerni azokat a helyzeteket, amikor az agilis módszerek alkalmazása hatékonyabb a klasszikusnál.

A képzésen részt vevők saját élményen alapuló tapasztalatokat szereznek előre nehezen definiálható, sok ismeretlent és változást tartalmazó feladatoknak a megbízható végrehajtásáról és menedzseléséről.

A képzés E-001033/2015/D038 számon engedélyezett felnőttképzés, elvégzéséről a résztvevők Tanúsítványt kapnak.

Fókuszpontok: Agilis gondolkodásmód, Agilis módszertanok, Vezetés, Változásmenedzsment

Mindfulness, avagy tudatos stresszmenedzsment 32/40 óra

A képzés alapvető célja, hogy hatékony stresszkezelési stratégiát fejlesszen és stresszoldó technikákat tanítson. A stressz hatásának tudatos kezelése és fejlesztése segít abban, hogy a fizikális és mentális egészségünket megőrizzük a tudatos jelenlét eszköztárával erősítve.

A képzés E-001033/2015/D017 (32 óra) és E-001033/2015/D018 (40 óra) számon engedélyezett felnőttképzés, elvégzéséről a résztvevők Tanúsítványt kapnak.

Fókuszpontok: Stresszkezelés, Mindfulness

Hatékony időgazdálkodás 24/30 óra

A képzés célja a résztvevők megismertetése a legkorszerűbb időgazdálkodási elvekkel-módszerekkel. A képzés során érintjük valamennyi stratégiai szemléletű eszközt és módszert.

A képzés E-001033/2015/D015 (24 óra) és E-001033/2015/D016 (30 óra) számon engedélyezett felnőttképzés, elvégzéséről a résztvevők Tanúsítványt kapnak.

Fókuszpontok: Időgazdálkodás, Stratégia

Problémamegoldás és döntéshozatal 24/30 óra

képzés célja, hogy a résztvevők képesek legyenek: a döntéseket megfelelően előkészíteni, a problémákat feltárni, összetevőire bontani, ezeket csoportosítani, rendszerezni, az információk rendszerezésével gyorsan, jó és egyértelmű döntéseket hozni és azokat tisztán, érvekkel alátámasztva kommunikálni.

A képzés E-001033/2015/D021 (24 óra) és E-001033/2015/D022 (30 óra) számon engedélyezett felnőttképzés, elvégzéséről a résztvevők Tanúsítványt kapnak.

Fókuszpontok: Problémamegoldás, Döntés, Vezetés, Kommunikáció

Szervezetfejlesztés 48/60 óra

A képzés célja olyan elvi-módszertani és gyakorlati ismeretek összefoglalása, amelyek eszközül szolgálhatnak a szervezetek innovatív fejlesztéséhez. A program hangsúlyt helyez a stratégiai tervezés, a folyamatok újraszervezése, az innovációs- menedzsment, valamint a team és tudásmenedzsment témakörökre.  A program fejleszti a résztvevők vezetési, döntéshozatali és szervezési kompetenciáit.

A képzés E-001033/2015/D025 (48 óra) és E-001033/2015/D026 (60 óra) számon engedélyezett felnőttképzés, elvégzéséről a résztvevők Tanúsítványt kapnak.

Fókuszpontok: Szervezetfejlesztés Vezetés Szervezés Menedzsment, Irányítás

Vállalkozási alapismeretek 100 óra

A program célja az alapvető üzleti, vállalkozói ismeretek bővítése mellett olyan vállalkozói készségek, képességek fejlesztése, melyek elősegítik a vállalkozói szemlélet kialakítását és megbízható alapokat adnak egy vállalkozás elindításához.

A résztvevők megismerik milyen kompetenciák birtokában lehetnek sikeres vállalkozók úgy, hogy cégüket képesek legyenek tudatosan és innovatívan működtetni. E mellett olyan kommunikációs és a vezetői készségeket sajátíthatnak el, melynek segítségével hatékonyabban érvényesülhetnek.

A képzés E-001033/2015/D011 számon engedélyezett felnőttképzés, elvégzéséről a résztvevők Tanúsítványt kapnak.

Fókuszpontok: Vállalkozás, Menedzsment, Vállalkozási ismeretek

Részletekért kérjük érdeklődjön ügyfélszolgálati elérhetőségeinken.

educert logo minoseget szolgaltatunk